פרויקט מחיר למשתכן במיקום הטוב ביותר בגוש דן!

גינדי בייסיק
גינדי BASIC אור יהודה - מתחם ג' (הגרלה 402, 959,1226)
גינדי BASIC אור יהודה - מתחם ג' (הגרלה 402, 959,1226)
נותרו דירות גן 6 חד' בלבד! הפרויקט יכלול 4 מתחמים, סה"כ 27 בניינים בני 9-14 קומות (מעל קומת קרקע) עם מגוון רחב של טיפוסי דירות.

בית בפארק - שכונת המגורים החדשה של גוש דן!

ההרשמה להגרלה הסתיימה
בית בפארק - שכונת המגורים החדשה של גוש דן!  - ההרשמה להגרלה הסתיימה
בית בפארק - שכונת המגורים החדשה של גוש דן!  - ההרשמה להגרלה הסתיימה
בית בפארק - שכונת המגורים החדשה של גוש דן!  - ההרשמה להגרלה הסתיימה
בלב גוש דן, במיקום הטוב ביותר, מוקמת שכונת "בית בפארק". השכונה ממוקמת מצפון לכביש 461 וממזרח ודרום למחנה תל השומר, רק 10 דקות מתל-אביב. השכונה החדשה מציעה איכות חיים בסביבה צעירה ואיכותית ותכלול 2,350 יחידות דיור וכ-64 אלף מ"ר של שטחי תעסוקה ומסחר. בשכונה אשר תשתרע על שטח של כ-340 דונם, מתוכננים שטחים ציבוריים, שבילי הליכה, אופניים ושדרה ירוקה.
שכונת "בית בפארק" היא חלק מהסכם הגג שנחתם בין עיריית אור-יהודה והמדינה, אשר יתרום לקיצור לוחות הזמנים של יישום ובניית התשתיות השונות. שם השכונה נבחר על ידי תושבי העיר אשר בחרו בשם "בית בפארק" מתוך 3 אפשרויות, כחלק מתהליך נרחב של שיתוף הציבור שעיריית "אור יהודה" מקדמת, עיקרו של השם טמון בעובדה כי השכונה החדשה תקום סביב פארק של כ-80 דונם שיקיף אותה, כך שתושביה יהנו משטחים ירוקים נרחבים. על מפרט הבינוי של השכונה היה אמון האדריכל גידי בר אוריין המתמחה בתכנון ובעיצוב בניינים ואילו על תכנון הפרויקט של גינדי "בית בפארק" מופקדת האדריכלית קיקה ברא"ז.

דקה מהבית - גינדי בית בפארק

מסמכים להורדה

צור קשר
אנא מלא את הטופס ונציג מטעמנו יצור עמך קשר בהקדם
מספר טלפון לפרטים
הערה
כל המוצג באתר זה, הן ביחס לדירות והן ביחס לשטחים הציבוריים של הפרויקט לרבות תמונות, הדמיות, מידות, מימדים, ריהוט, אביזרי סטיילינג, תכניות דירה ותכניות רעיוניות הינו לצורך המחשה בלבד. הצעות העיצוב ובחירת חומרי הגלם הינן לצורך התרשמות והמחשת הפוטנציאל בלבד, אינן מחייבות את החברה ובטרם קבלת היתר בניה, ולפיכך מתווה הפרויקט כפי שמופיע בתכנון המוצג באתר זה עשוי להשתנות (הכל בכפוף להוראות הסכם המכר על נספחיו). תכנון ו/או ביצוע השצ"פים ו/או שטחי הציבור ו/או מוסדות הציבור אינו באחריות החברה. המידע המפורט באתר זה אינו מהווה מצג ו/או הצעה ולא יהווה חלק מההתקשרות ו/או ההסכם שייחתם בין הצדדים.

* אין באמור באתר זה להוות התחייבות כלשהיא של החברה לעניין פרטי תכנית "מחיר למשתכן". ניתן לברר פרטים לעניין תכנית "מחיר למשתכן" באתר של משרד הבינוי והשיכון.

*המתואר באתר זה הינו לצורך המחשה בלבד וכולל שטחים שאינם בבעלות/חכירת החברה ואין לה כל אחריות לגביהם, לרבות תכנונם ו/או ביצועם. כל המפורט באתר זה לעניין "איכות החיים בבית בפארק" והעיר אור יהודה אינו באחריות החברה. לחוזה המכר שייחתם בין החברה לבין הרוכש יצורפו מפרט טכני ותכניות מכר והם בלבד יחייבו את החברה.

*מחירי הדירות המפורסמים באתר זה יוצמדו למדד תשומות הבניה של חודש מאי 2017 שהתפרסם ביום 15.6.2017. כמדד הבסיס בחוזה המכר ייחשב מדד תשומות הבניה הידוע במועד חתימת טופס בחירת דירה.

*בהתאם להוראות המכרז הרוכש לא יהיה רשאי להזמין מהקבלן המבצע ו/או לבצע עבודות נוספות, תוספות, שינוי מיקום של פריטים בדירה ו/או שינויים בדירה לעומת המפרט והתוכניות וזאת החל ממועד חתימת הסכם המכר ועד למועד מסירת החזקה בדירה בפועל לרוכש.

0